Contra indicatie voor massage

U mag zich niet laten masseren indien u last heeft van:

 

·    chronische infectieziekten
·    hartklachten, hoge en lage bloeddruk en diabetes
·    huidziekten
·    koorts/griep
.    maagzweer
·    open wonden en huidaandoeningen
·    reumatische aandoeningen
.    spastische verlammingen
·    spataderen
.    steenpuist (besmetting en uitbreidingsgevaar)
.    trombose
.    voetschimmel / eczeem

 

Ook is een massage niet geschikt als u net heeft gegeten u kunt het beste minimaal een uur van te voren hebben gegeten. Houdt hier rekening mee als u een afspraak gaat maken.

 

 

Stel de masseur altijd op de hoogte van je medische situatie als je een massage boekt, ook als die niet bij contra indicaties genoemd wordt. Bij twijfel altijd eerst je arts raadplegen. De masseur neemt jouw gezondheid heel serieus. Mocht er enige twijfel zijn, dan zal de masseur te allen tijde beslissen om niet te masseren. Je medische situatie is vertrouwelijk, wordt alleen binnen de massagepraktijk gehanteerd en is bedoeld ter bescherming van je eigen gezondheid.

 

Enkele regels die u in acht dient te nemen bij een behandeling:

 

Probeer op tijd te zijn. Verwacht u door omstandigheden te laat te komen laat dit dan zo vroeg mogelijk weten.

Het is in uw eigen verantwoording als u zich laat behandelen indien u aan een aandoening lijdt die vermeldt staat op mijn site bij contra indicaties.

 

Mi Deseo, Massage Rotterdam is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

 

Bij twijfel of een behandeling wel goed voor u is, dient u contact op te nemen met uw arts.

 

Evenals dat u van de masseur hygiëne en een hygiënische behandeling mag verwachten, verwacht de masseur hygiëne van u. Het is zeer gewenst dat u vooraf thuis een douche of wasbeurt neemt.

 

Er is GEEN gelegenheid om voor of na de massage te douchen.

 

Mi Deseo, Massage Rotterdam behoudt zich het recht u te weigeren indien u onder invloed bent van drugs of als u agressief intimiderend gedrag vertoond; evenmin als u er niet voor openstaat of medewerking ontbreekt.

 

Er wordt strikte geheimhoudingsplicht van persoonlijke gegevens gehanteerd volgens de wet op privacy.

 

Tijdens de behandeling dient u uw telefoon uit te schakelen.

 

Na behandeling contant betalen. Een andere betalings mogelijkheid is er helaas niet.